Полит. тест

Много ми е забавно да правя подобни тестове и въпреки, че този по-специално е доста извън контекста на текущото ми местоположение ми хареса резултата, а имено – “You exhibit a very well-developed sense of Right and Wrong and believe in economic fairness.”.

You are a

Social Liberal
(71% permissive)

and an…

Economic Liberal
(26% permissive)

You are best described as a:

Democrat

Link: The Politics Test on Ok Cupid
Also: The OkCupid Dating Persona Test

[via nikolay.bg]