Интервю / въпросник

От блога на Майк Рам попаднах на един интересен списък с въпроси, които бихте могли да задавате на потенциални кандидати за работа във вашата компания (стига тя да е в областа на информационни технологии, разбира се). Въпросите са разделени на секции, като всяка секция съдържа няколко въпроса от различни области в технологичния процес.
В следващите няколко поста ще се опитам да си отговоря на някои от тях :)