Ze Dance Trooper

С много голямо закъснение, но с навремено наблюдение – Ze Dance Trooper :