SPAM 2.0

Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този и-мейл е непоискано търговско съобщение!

Майка им стара на тия идиоти дето прокараха закона.