Personal

Road Trip – Greece & Macedonia, August 2015

Road Trip - Greece & Macedonia

US May, June 2015

Inspiration

US Trip April 2011

Снимки в Flickr от пътешествието до US

Превъзходно преживяване! Другата година пак там на почивка.