Amazon Cloud down

Почти цял ден вече, няколко от облаците на Amazon са “паднали”. Много от популярните сайтове разчитат точно на тях, което прави ситуацията малко неприятна за Amazon.